Công bố Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Thứ hai, 31/7/2023 | 16:08 GMT+7
Ngày 31/7, tại Hà Nội, Cục Địa chất Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, ông Trần Bình Trọng, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, cơ quan chủ trì lập quy hoạch cho biết: Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là hoàn thành lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, đánh giá tiềm năng khoáng sản phần đất liền; điều tra tai biến địa chất, địa chất môi trường, khoáng sản độc hại, phóng xạ, địa chất đô thị, di sản địa chất; điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản tại vùng biển, đảo, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam; cập nhật, tích hợp kịp thời thông tin, kết quả điều tra địa chất và khoáng sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Về mục tiêu cụ thể, mục tiêu đến năm 2025 là hoàn thành 80% diện tích lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền; hoàn thành điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản tại các cấu trúc có triển vọng ở các khu vực Tây Bắc, Trung Trung Bộ. Điều tra, khoanh vùng cảnh báo trượt lở đất đá, lũ quét tại các tỉnh miền núi có nguy cơ cao. Điều tra, lập bản đồ địa chất môi trường các khu vực chứa khoáng sản độc hại, phóng xạ. Điều tra đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, địa động lực và tài nguyên, môi trường vùng biển ven bờ tỷ lệ 1:100.000. Điều tra địa chất, khoáng sản một số khu vực biển đến độ sâu 300m nước và 1.500m tỷ lệ 1:500.000. Đánh giá tài nguyên khoáng sản phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị.

Cập nhật, tích hợp kịp thời thông tin, kết quả điều tra địa chất và khoáng sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cho biết, Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những quy hoạch ngành được phê duyệt sớm. Việc thực hiện quy hoạch sẽ thu được những kết quả quan trọng, cung cấp những số liệu về tiềm năng, tài nguyên các loại khoáng sản, làm tiền đề cho việc thăm dò, khai thác, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nguyên liệu khoáng để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Các tiền đề địa chất và dấu hiệu về các khu vực triển vọng khoáng sản mới phát hiện, trên cơ sở nhu cầu sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất, nhu cầu nguyên liệu khoáng của đất nước trong giai đoạn hiện tại và trong tương lai. Quy hoạch đã kế thừa và phát triển Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch đề ra 8 nhóm giải pháp, trong đó, 3 giải pháp mang tính đột phá gồm giải pháp về cơ chế quản lý, tài chính cho các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; ứng dụng khoa học và công nghệ; giải pháp về đào tạo, tăng cường năng lực.

Trong quá trình lập quy hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được sự tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các ban, ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

An Vinh