Tư vấn giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng ĐZ 500kV mạch 3

Thứ năm, 2/7/2020 | 09:10 GMT+7
Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) được Tổng công ty truyền tải điên quốc gia (EVNNPT) giao nhiệm vụ thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công (TVGS) các ĐZ 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch; Quảng Trạch - Dốc Sỏi và Dốc Sỏi - Pleiku2.

PTC2 xác định phải thực hiện tốt công tác tư vấn giám sát công trình ĐZ 500kV mạch 3 nhằm đáp ứng tiến độ theo kế hoạch với chất lượng công trình cao nhất. Theo đó, công ty tổ chức thực hiện các giải pháp: tổ chức, đào tạo và bổ sung lực lượng TVGS hàng năm. Công ty đã lên kết hoạch đào tạo bổ sung lực lượng TVGS tại hiện trường và bổ sung chứng chỉ hành nghề TVGS theo quy định đối với cấp điện áp 500kV cho cán bộ, công nhân tham gia TVGS.

Công nhân PTC2 tham gia công tác TVGS

Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty luôn chủ động phối hợp kiểm tra, kiểm soát tài liệu và kịp thời có ý kiến đối với những nội dung chưa hợp lý, đề nghị đơn vị quản lý dự án yêu cầu tư vấn thiết kế chỉnh sửa phù hợp. Việc thực hiện TVGS tại hiện trường thi công luôn được sát sao thực hiện. Theo đăng ký kế hoạch thi công của đơn vị xây lắp, các TVGS sẽ có mặt kịp thời tại công trường thi công và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy trình hệ thống chất lượng đã được ban hành để giám sát hiện trường, nghiệm thu chuyển bước thi công, xác nhận, cập nhật giữ liệu giám sát phần mềm quản lý đầu tư xây dựng…

Cùng với đó, bộ phận TVGS tại công ty thường xuyên theo dõi sát tình hình thi công và tổ chức kiểm tra công trường định kỳ, đột xuất tại từng vị trí móng, cột… giải quyết kịp thời các vướng mắc, trực tiếp hướng dẫn, chấn chỉnh và rút kinh nghiệm về công tác quản lý chất lượng với Tiểu ban TVGS truyền tải điện và các đơn vị thi công.

PTC2 cũng đã liên tục đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) yêu cầu các đơn vị cấp hàng phải sớm khắc phục: cấp vật tư chậm, cấp thiếu, không đồng bộ… để các nhà thầu thi công sớm hoàn thiện các hạng mục và đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình các ĐZ 500kV mạch 3.

Sử dụng flycam hỗ trợ TVGS các hạng mục lắp dựng cột, căng dây lấy độ võng, hành lanh tuyến

Mặt khác, PTC2 áp dụng công nghệ 4.0 như sử dụng thiết bị flycam hỗ trợ trong công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các hạng mục trên cao như lắp dựng cột, căng dây lấy độ võng, hành lanh tuyến… Đến nay, các khối lượng thi công đã và đang đúng tiến độ được giao.

Tiến Đạt