Vi phạm quy định về pha chế xăng dầu có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Thứ sáu, 28/8/2020 | 16:46 GMT+7
Theo Nghị định mới về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi pha chế xăng dầu khi không phải là thương nhân đầu mối.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Theo đó, Nghị định gồm 6 chương với 65 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020.

Về hành vi vi phạm quy định về pha chế xăng dầu, Nghị định quy định phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: thương nhân đầu mối thực hiện pha chế xăng dầu nhưng không đăng ký cơ sở pha chế theo quy định; thực hiện pha chế xăng dầu tại địa điểm không phải nơi sản xuất, xưởng pha chế hoặc kho xăng dầu phục vụ cho nhu cầu nội địa của thương nhân đầu mối.

Quy định phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thực hiện pha chế các sản phẩm xăng dầu không có phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định.

Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi pha chế xăng dầu khi không phải là thương nhân đầu mối.

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định mới về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Bên cạnh đó, Nghị định quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi không thông báo hoặc không gửi quyết định về giá bán lẻ xăng dầu cho các đơn vị trong hệ thống phân phối xăng dầu trước thời điểm giá có hiệu lực thi hành khi điều chỉnh tăng, giảm giá bán lẻ xăng dầu.

Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về trình tự điều chỉnh giá hoặc không thực hiện đúng quy định về thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

Tiến Đạt