Trong nước

Đẩy mạnh sử dụng hàng Việt trong khối doanh nghiệp Trung ương

Thứ năm, 11/8/2022 | 15:57 GMT+7
Ngày 11/8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 3 năm (2020 - 2022) triển khai thực hiện cuộc vận động, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã có chuyển biến rõ nét về việc tạo thói quen dùng hàng Việt, kích thích mở rộng sản xuất, tiêu dùng trong nước. Điển hình như sự gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu; mở rộng thị trường, đặc biệt các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, bảo đảm cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, điện, xăng dầu, bưu chính viễn thông, tiền tệ, tín dụng chính sách xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động biểu dương Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì những lãnh đạo, chỉ đạo trong việc nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, góp phần tích cực, toàn diện về công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị; thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện cuộc vận động.

Đẩy mạnh sử dụng hàng Việt trong khối doanh nghiệp Trung ương

Tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến yêu cầu, thời gian tới, để thực hiện hiệu quả cuộc vận động, Đảng ủy Khối cần tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, của Chính phủ về cuộc vận động.

Cần chủ động đề xuất, kiến nghị với Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất và kinh doanh hàng Việt Nam, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại... đồng thời có chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh và không lệ thuộc vào các thị trường nước ngoài.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động và toàn thể đoàn viên công đoàn trong toàn Khối ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân; các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị ưu tiên sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công, trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm trong nước sản xuất...

Tăng cường chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm của mình với cuộc vận động. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đề cao trách nhiệm đối với người tiêu dùng, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mở rộng các kênh phân phối với thị trường nội địa, xây dựng, bảo vệ thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng.

Mặt khác, cần đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối và Ban Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc. Triển khai các chương trình hợp tác, trao đổi với các đơn vị trong và ngoài Khối, giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn, tổng công ty để kích thích tiêu dùng nội bộ, đồng thời thường xuyên cập nhật và công bố thông tin về tiêu chuẩn, giá cả sản phẩm sản xuất trong nước đến người dân.

Trong khuôn khổ hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng khai trương các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của nhiều doanh nghiệp trong Khối và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau giữa các doanh nghiệp trong Khối.

Kim Bảo