Quy hoạch, xây dựng

Vĩnh Long: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng KCN Đông Bình

Thứ ba, 23/11/2021 | 21:42 GMT+7
UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Bình tại thị xã Bình Minh.

Ảnh minh họa

Theo đó, điều chỉnh cục bộ ranh giới quy hoạch khu công nghiệp Đông Bình cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã Bình Minh và bổ sung đoạn kênh kết nối giữa Khu công nghiệp với sông Hóa Thành; Điều chỉnh tăng đất giao thông do chuyển đất cây xanh giữa vỉa hè và lô đất nhà máy thành đất giao thông nhằm đảm bảo tỷ lệ đất giao thông tối thiểu 10% theo QCVN 01:2021/BXD quy định;

Điều chỉnh tăng đất công trình hành chính, dịch vụ do ranh quy hoạch thay đổi; Thay đổi cách ghi chỉ tiêu quản lý về chiều cao công trình cho phù hợp theo QCVN 01:2021/BXD (chiều cao công trình theo quy hoạch được duyệt được quản lý theo chiều cao mét nay chuyển thành quản lý theo số tầng) và thay đổi liên quan đến giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật (về tăng lưu lượng cấp nước cho phòng cháy chữa cháy, giải pháp cấp điện, thông tin liên lạc) nhằm thuận lợi cho bước triển khai thực hiện dự án kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long, Khu Công nghiệp Đông Bình có diện tích 350ha, trong đó, Đất nhà máy, kho tàng 258,83ha, chiếm 73,95%; Đất công trình hành chính, dịch vụ 6,00ha; chiếm 1,71%; Đất cây xanh, mặt nước 51,25ha, chiếm 14,64%; Đất hạ tầng kỹ thuật 4,92ha, chiếm 1,41%; Đất giao thông 29,00ha, chiếm 8,29%. Nay được điều chỉnh: Đất nhà máy, kho tàng (giữ nguyên) 258,83 ha, chiếm 73,95%; Đất công trình hành chính, dịch vụ 6,27ha, chiếm 1,79%, tăng +0,27%; Đất cây xanh, mặt nước 39,21ha, chiếm 11,20ha, giảm 12,04%; Đất giao thông 40,11ha, chiếm 11,46ha, tăng 11,11%; Đất nằm trong phạm vi mở rộng Quốc lộ 54 (trước đây không có trong quy hoạch) nay là 0,66ha, chiếm 0,19%, tăng +0,66%.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 và Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long. UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long, UBND thị xã Bình Minh thực hiện điều chỉnh quy hoạch và giám sát thực hiện công bố, công khai các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định. Đồng thời, giao Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long, chủ đầu tư phối hợp Sở Giao thông Vận tải để thực hiện trình tự, thủ tục bổ sung đấu nối vào Quốc lộ 54 và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

Theo Quyết định số 410/QĐ-TTg Quyết định Chủ trương đầu tư dự án phát triển khu công nghiệp Đông Bình (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) của Thủ tướng Chính phủ, Khu công nghiệp Đông Bình diện tích 350ha, tại ấp Đông Hậu và ấp Đông Lợi, xã Đông Bình; ấp Đông Hưng 1 và ấp Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tổng vốn đầu tư của dự án 3.026,719 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư 454,008 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư TNI Vĩnh Long làm chủ đầu tư. 

PV