Năng lượng mặt trời

Yêu cầu rà soát, xử lý và cung cấp thông tin việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Thứ sáu, 1/9/2023 | 12:04 GMT+7
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc kiểm tra, rà soát, xử lý và cung cấp thông tin việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà sau năm 2020.

Theo đó, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) nêu rõ: "Ưu tiên và có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà của người dân và mái công trình xây dụng, nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc và điện mặt trời tự sản, tự tiêu".

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà để tự sử dụng, tự sản tự tiêu, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

Ảnh minh họa

Để đảm bảo việc nghiên cứu, xây dựng chính sách về phát triển điện mặt trời mái nhà trong thời gian tới, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và EVN căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật khẩn trương triển khai công tác kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm đối với việc đầu tư, lắp đặt điện mặt trời mái nhà có sự liên kết với lưới điện quốc gia từ sau năm 2020 đến nay.

Đồng thời, phải tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư, lắp đặt điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia từ sau năm 2020 đến nay. Báo cáo gửi về Bộ Công Thương trước ngày 18/9/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp để xảy ra tình trạng phát triển điện mặt trời mái nhà có sự liên kết với lưới điện quốc gia mất kiểm soát, thiếu sự quản lý của nhà nước, EVN, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương và EVN tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Tiến Đạt