Năng lượng mặt trời

Lâm Đồng tiếp tục xử lý hệ thống điện mặt trời không phép tại khu công nghiệp

Thứ tư, 5/7/2023 | 16:44 GMT+7
Ngày 5/7, UBND tỉnh Lâm Đồng có Công văn số 5788/UBND-MT gửi các đơn vị liên quan về việc kiểm tra, rà soát doanh nghiệp lắp đặt, hợp tác, cho thuê, bán điện năng lượng mặt trời trên mái trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, xét Văn bản số 1451/SCT-QLCN ngày 19/6/2023 của Sở Công Thương về việc báo cáo trường hợp để bên thứ ba hoạt động hệ thống điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp; Văn bản số 35/BC-KCN ngày 28/4/2023 của Ban quản lý các khu công nghiệp về việc báo cáo tình hình doanh nghiệp lắp đặt, hợp tác cho thuê bán điện năng lượng mặt trời trên mái trong các khu công nghiệp trên địa bản tỉnh; UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã lắp đặt, đã ký kết hợp tác đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà chưa đúng quy định về đầu tư, trật tự xây dựng để xử lý hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trước khi xem xét cho đơn vị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Đối với doanh nghiệp cho thuê lại mái nhà xưởng (không đúng theo giấy chứng nhận đầu tư) để đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà trong các khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp đã cho thuê lại mái nhà xưởng khẩn trương thanh lý hợp đồng cho thuê, đồng thời tháo gỡ toàn bộ hệ thống điện mặt trời trên mái nhà xưởng.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Cục thuế rà soát, yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã lắp đặt, bán điện năng lượng mặt trời trên mái thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước theo quy định. (Ảnh minh họa)

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng phải yêu cầu Công ty CP VINASOLAR Bảo Lộc khẩn trương đầu tư hoàn thiện, đưa vào vận hành dự án Sản xuất lưới thép và gia công khung kèo thép tiền chế tại khu công nghiệp Phú Hội. Nếu quá thời gian cam kết mà công ty không hoàn thành dự án thì căn cứ quy định hiện hành để xem xét thu hồi dự án. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo UBND tỉnh tình hình và kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2023.

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát, tạm dừng mua điện đối với các trường hợp chưa thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư, trật tự xây dựng, chưa thực hiện đúng mục tiêu dự án đầu tư; chỉ xem xét mua điện sau khi các nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Cục thuế rà soát, yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã lắp đặt, bán điện năng lượng mặt trời trên mái thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước theo quy định.

Nhã Quyên