• Đóng điện công trình lắp máy biến áp 500/220kV Long Phú

  09:31 | 21/08/2023

  Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công máy biến áp liên lạc 500/220kV tại sân phân phối 500/220kV Long Phú và các đường dây 500kV và 220kV đấu nối vào sân phân phối.

 • Đóng điện trạm biến áp 220kV Tân Biên

  09:00 | 28/07/2023

  Ngày 27/7, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công trạm biến áp 220kV Tân Biên tại Tây Ninh.

 • Nâng công suất trạm biến áp 500kV Sông Mây lên 2.000MVA

  08:52 | 23/12/2022

  Ngày 23/12, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện mang tải thành công máy biến áp AT2 500kV-900MVA tại trạm biến áp 500kV Sông Mây.

 • Hoàn thành 2 dự án truyền tải điện 500kV

  08:30 | 05/12/2022

  Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công 2 dự án gồm trạm biến áp 500kV Long Thành và đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây.

 • Hoàn thành đầu tư xây dựng dự án trạm biến áp 220kV Cam Ranh

  07:00 | 31/10/2022

  Ngày 30/10, tại Khánh Hòa, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công 2 dự án gồm: dự án trạm biến áp 220kV Cam Ranh và dự án lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 220kV Cam Ranh. Các dự án đều do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia...

 • Đóng điện trạm biến áp 220kV An Phước (Đồng Nai)

  08:41 | 27/06/2022

  Mới đây, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện trạm biến áp 220kV An Phước và đường dây đấu nối (tỉnh Đồng Nai).

 • Hoàn thành dự án nâng công suất TBA 500kV Nhà Bè

  08:59 | 13/05/2022

  Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công thay thế MBA AT6 (từ 600MVA lên 900MVA) tại TBA 500kV Nhà Bè thuộc dự án nâng công suất các trạm biến áp 500kV Nhà Bè.

 • Đóng điện đường dây 220kV đấu nối Vĩnh Châu – rẽ Long Phú – Sóc Trăng

  13:05 | 16/10/2021

  Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị tham gia dự án tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công công trình đường dây 220kV đấu nối Vĩnh Châu – rẽ Long Phú – Sóc Trăng thuộc trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu và đường dây đấu nối.

 • Đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án lưới điện truyền tải khu vực miền Nam

  16:16 | 08/07/2021

  Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB), nửa đầu năm 2021, SPMB đã khởi công được 3/9 dự án, hoàn thành đóng điện 5 dự án lưới điện truyền tải. Đây là cơ sở quan trọng để SPMB phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

 • Đóng điện dự án nâng công suất TBA 500 kV Tân Định

  14:28 | 22/11/2019

  Tại tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) mới đây đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện và đưa vào vận hành dự án nâng công suất trạm biến áp (TBA) 500 kV Tân Định.