• Đóng điện trạm biến áp 220kV An Phước (Đồng Nai)

  08:41 | 27/06/2022

  Mới đây, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện trạm biến áp 220kV An Phước và đường dây đấu nối (tỉnh Đồng Nai).

 • Hoàn thành dự án nâng công suất TBA 500kV Nhà Bè

  08:59 | 13/05/2022

  Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công thay thế MBA AT6 (từ 600MVA lên 900MVA) tại TBA 500kV Nhà Bè thuộc dự án nâng công suất các trạm biến áp 500kV Nhà Bè.

 • Đóng điện đường dây 220kV đấu nối Vĩnh Châu – rẽ Long Phú – Sóc Trăng

  13:05 | 16/10/2021

  Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị tham gia dự án tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công công trình đường dây 220kV đấu nối Vĩnh Châu – rẽ Long Phú – Sóc Trăng thuộc trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu và đường dây đấu nối.

 • Đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án lưới điện truyền tải khu vực miền Nam

  16:16 | 08/07/2021

  Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB), nửa đầu năm 2021, SPMB đã khởi công được 3/9 dự án, hoàn thành đóng điện 5 dự án lưới điện truyền tải. Đây là cơ sở quan trọng để SPMB phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

 • Đóng điện dự án nâng công suất TBA 500 kV Tân Định

  14:28 | 22/11/2019

  Tại tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) mới đây đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện và đưa vào vận hành dự án nâng công suất trạm biến áp (TBA) 500 kV Tân Định.