• Vải Hải Dương phấn đấu “sạch hóa” theo chuẩn quốc tế

    15:51 | 01/05/2021

    Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, năm 2021 diện tích vải toàn tỉnh là 9.186ha. Cơ bản các diện tích vải Thanh Hà và Chí Linh đã sản xuất theo hướng VietGAP; trong đó 1.000ha được cấp chứng nhận VietGAP. Có 520ha vải sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP với 50ha được cấp chứng...