• Chuẩn bị cho Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn mới

    17:02 | 30/03/2021

    Mới đây, tại Hội nghị tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Việt Nam hoàn toàn có thể đi đầu trong khu vực về tăng trưởng xanh để phát triển bền vững trong 20...