Kinh tế xanh

Chuẩn bị cho Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn mới

Thứ ba, 30/3/2021 | 17:02 GMT+7
Mới đây, tại Hội nghị tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Việt Nam hoàn toàn có thể đi đầu trong khu vực về tăng trưởng xanh để phát triển bền vững trong 20 - 30 năm tới.

Được biết, Việt Nam đã sớm chủ động lựa chọn mô hình tăng trưởng xanh thông qua việc ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2050. Sau 8 năm triển khai, Chiến lược đã cơ bản đi đúng hướng, triển khai khá toàn diện. Việc thực hiện Chiến lược đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, thể hiện ở các nội dung xây dựng thể chế, nâng cao nhận thức. Một số mục tiêu chiến lược đã đạt được, mảng đầu tư xanh đã dần chiếm tỷ lệ ngày càng tăng trong cơ cấu đầu tư phát triển cả công và tư.

Tiếp đà tăng trưởng đó, cùng với xu hướng tăng trưởng xanh trên toàn thế giới, như việc tăng đầu tư vào hoạt động sản xuất thông minh và sản phẩm công nghệ cao, Chính phủ số, đô thị thông minh, vấn đề “phục hồi xanh”… Bộ KH&ĐT đã tiến hành xây dựng Chiến lược cho giai đoạn mới.

Chính phủ số là một mắt xích quan trọng trong tăng trưởng xanh đang được đẩy mạnh phát triển trong nước

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc xây dựng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 2030 hướng tới nền kinh tế trung tính carbon trong dài hạn là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh mới, đặc biệt là xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, giúp Việt Nam đón đầu cơ hội và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả.

Tăng trưởng xanh không những giúp đảm bảo bền vững về môi trường, nâng cao năng lực chống chịu của quốc gia trước biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai, dịch bệnh, mà còn tạo bình đẳng trong tiếp cận cơ hội và hưởng lợi của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, góp phần truyền tải, chia sẻ các giá trị nhân văn, các giá trị văn hóa cốt lõi, lối sống có trách nhiệm của từng con người và của toàn xã hội.

Chiến lược hướng tới mục tiêu thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, carbon trung tính; có năng lực chống chịu và ứng phó hiệu quả với các cú sốc bên ngoài, góp phần hạn chế sự tăng nhiệt độ theo mục tiêu toàn cầu.

Cụ thể, Chiến lược hướng tới giảm cường độ phát thải khí nhà kính so với GDP đến năm 2030, 2040, 2050; xanh hóa các ngành kinh tế; xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống, năng lực chống chịu với các cú sốc bên ngoài, đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận cơ hội và kết quả của quá trình chuyển đổi xanh.

“Tăng trưởng xanh định hướng đầu tư và huy động nguồn lực vào công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, kết cấu hạ tầng thông minh và bền vững; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường; tạo động lực để đầu tư tư nhân đóng vai trò then chốt”, ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ KH&ĐT) nhận định.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng Chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt trong định hướng phát triển đất nước nhằm triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, 2026 - 2030.

Trong thời gian tới, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp tham vấn với các bên liên quan ở tất cả các cấp với sự hỗ trợ và đồng hành của các Bộ, ngành, cơ quan, các tổ chức trong nước và quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia… để hoàn thiện dự thảo Chiến lược, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6/2021.

Kim Bảo (t/h)