• Giới thiệu chanh leo cấp đông nguyên quả tại Australia

    13:03 | 29/11/2021

    Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, 2 tấn chanh leo cấp đông nguyên quả sẽ được giới thiệu tại thị trường Australia. Đây là lần đầu tiên người tiêu dùng Australia được tiếp cận với sản phẩm chanh leo nguyên quả của Việt Nam.