• Nâng cao chất lượng nông sản của các hợp tác xã nông nghiệp

  09:00 | 23/11/2022

  Ngày 22/11, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức diễn đàn Ổn định chất lượng và bảo đảm tiêu chuẩn nông sản của các hợp tác xã nông...

 • Nêu cao vai trò của hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp tuần hoàn

  11:31 | 10/11/2022

  Ngày 9/11, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn Phát triển kinh tế xanh và nông nghiệp tuần hoàn trong các hợp tác xã nông nghiệp.

 • Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ nông, lâm sản

  17:07 | 16/08/2021

  Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Đề án Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ nông, lâm sản giai đoạn 2021 - 2025 hướng đến hình thành 5 vùng nguyên liệu trải dài từ Bắc vào Nam với tổng diện tích khoảng 16.000ha đã...