• Dùng ánh sáng mặt trời để tạo hydro

    09:52 | 10/08/2021

    NLSVN - Các nhà nghiên cứu từ Đại học Texas-Austin đã tìm ra cách sử dụng ánh sáng mặt trời để tách phân tử oxy khỏi nước một cách hiệu quả.