• Diễn đàn Lãnh đạo trẻ ngành nước

    21:36 | 15/09/2021

    Ngày 15/9, tại Diễn đàn Lãnh đạo trẻ ngành nước, các đại diện trẻ đã chia sẻ những thách thức về cơ chế, chính sách và kỹ thuật mà ngành nước một số nước Đông Nam Á, Nepal và Úc đang đối mặt, từ đó đề xuất các giải pháp cũng như cơ hội hợp tác trong tương lai.