• Hướng tới phát triển Logistics xanh

    11:19 | 22/11/2022

    Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 với chủ đề "Logistics xanh" do Bộ Công Thương tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 25 - 26/11 tới đây tại TP Hải Phòng.