• Tổ chức Diễn đàn Văn hóa với doanh nghiệp vào tháng 11/2022

    17:00 | 15/08/2022

    Nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11), Diễn đàn quốc gia thường niên Văn hóa với doanh nghiệp lần thứ 2 và Chương trình xét, tôn vinh Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức trong tháng 11/2022.