• Dầu giảm xuống dưới 80 đô la Mỹ một thùng

    18:03 | 19/11/2021

    Giá dầu giảm xuống dưới 80 đô la một thùng do một đợt tăng mới COVID-19 ở châu Âu. Sự giảm sút này đe dọa tới sự phục hồi kinh tế, trong khi các nhà đầu tư cũng cân nhắc khả năng giải phóng dự trữ dầu thô của các nền kinh tế lớn để làm mát năng lượng giá cả.