• Hồ thủy điện Lai Châu mở 5 cửa xả lũ

    16:09 | 19/08/2020

    Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, hiện nay hồ thủy điện Lai Châu đang mở 5 cửa xả tràn với lưu lượng nước xả 3.295 m3/s.