• Thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố JETP

    17:14 | 14/07/2023

    Ngày 14/7, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 845/QĐ-TTg thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

  • Đề xuất 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để triển khai JETP

    15:45 | 14/07/2023

    Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Dự thảo Đề án nêu 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.