• Bản tin bất động sản số 31/2022

    07:08 | 29/08/2022

    Để thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân và tháo gỡ một số vướng mắc, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ về việc đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở 2014.