• Tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia

    10:15 | 18/12/2023

    Mới đây, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã chủ trì hội thảo “Hệ thống tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia và công bố thông tin về chất lượng môi trường”.