• Robot có thể ngăn chặn dầu tràn

    23:10 | 05/12/2021

    Robot được cung cấp năng lượng bằng ánh sáng và tiếp nhiên liệu bằng nước, chúng có thể nổi trên mặt nước có thể được triển khai vô thời hạn để làm sạch các khu vực hẻo lánh nhất.