• Bản tin năng lượng số 47/2020

    09:03 | 30/11/2020

    Mới đây, tại TPHCM, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) lần đầu tiên phối hợp với Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TPHCM (HBA) tổ chức hội thảo “Giải pháp cho điện mặt trời mái nhà khu công nghiệp và thương mại tại Việt Nam”.

  • Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư dự án điện gió Ia Boòng - Chư Prông

    14:52 | 25/11/2020

    UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ia Boòng - Chư Prông.