• Bản tin năng lượng số 44/2021

    09:34 | 15/11/2021

    Các nguồn năng lượng xanh và năng lượng mới được đánh giá sẽ giữ vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  • Khánh thành Nhà máy điện gió số 5 Ninh Thuận

    13:14 | 14/11/2021

    Dự án Nhà máy điện gió số 5 Ninh Thuận vừa chính thức được khánh thành vào ngày 14/11 tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.