• Vận hành kho cảng xăng dầu an toàn và hiệu quả

    09:38 | 21/07/2020

    Nhân dịp Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) kết hợp tổ chức hội thảo chuyên đề “Vận hành kho cảng an toàn và hiệu quả”.