• Tiếp nhận tàu vận tải PVT DIAMOND

    10:18 | 12/05/2021

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) - đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (PVTrans) mới đây đã tiếp nhận tàu PVT DIAMOND tại khu neo Hòn Gai, Quảng Ninh theo hình thức thuê mua.