• Bản tin năng lượng số 14/2024

  08:00 | 22/04/2024

  Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã công bố việc ký bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam – một trong những tổ chức tài chính hàng đầu với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.

 • Hoa Kỳ thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam

  09:31 | 17/04/2024

  Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam – một trong những tổ chức tài chính hàng đầu với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại...

 • Tổng kết dự án An ninh năng lượng đô thị Việt Nam tại Đà Nẵng

  10:36 | 16/11/2023

  Ngày 15/11, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện tổng kết những thành công chung đạt được trong hợp tác thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 • Hoa Kỳ và Việt Nam công bố sáng kiến mới để thúc đẩy tăng trưởng bền vững

  14:37 | 23/11/2022

  Ngày 22/11, Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố một sáng kiến mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm được dẫn dắt bởi khối kinh tế tư nhân tại Việt Nam.