• Hoàn thành lắp máy biến áp thứ 2 TBA 220kV Sông Tranh 2

    09:52 | 03/01/2021

    Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) mới đây đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện xung kích thành công máy biến áp AT2 (220/110/22kV - 250MVA) và thiết bị liên quan thuộc công trình lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 220kV Sông Tranh 2.