• Hoàn thành nâng công suất TBA 500kV Nhà Bè

    10:01 | 20/12/2021

    Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) mới đây đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công công trình nâng công suất trạm biến áp (TBA) 500kV Nhà Bè.