• Ký kết hợp đồng dịch vụ phục vụ dự án điện gió ngoài khơi

    10:11 | 28/05/2021

    Tại TPHCM, Công ty TNHH MTV Dịch vụ khảo sát và Công trình ngầm PTSC (PTSC G&S), đơn vị trực thuộc Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam vừa ký kết hợp đồng dịch vụ cung cấp, lắp đặt và vận hành phao nổi FLIDAR phục vụ dự án điện gió ngoài khơi...