• Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 trong doanh nghiệp

    06:35 | 17/11/2021

    Năng lượng là một nhân tố chủ chốt đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Việc khai thác và sử dụng các tài nguyên năng lượng chưa hợp lý khiến cho nguồn năng lượng bị thiếu hụt và chi phí dành cho năng lượng ngày càng tăng đang dần trở thành một thách thức đối với các...

  • Cùng hợp tác phát triển năng lượng xanh

    19:30 | 10/11/2021

    Nhận thức đúng về tương lai hệ thống năng lượng toàn cầu, mỗi quốc gia cần đưa ra quan điểm như thế nào để hợp tác thành công sử dụng năng lượng hiệu quả. Nội dung này đã được đề cập đến trong chương trình Phát triển kinh tế năng lượng do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan...