• Hà Nội điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh

    23:35 | 05/12/2021

    Tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố tiếp tục diễn biễn phức tạp, số ca F0 tăng đột biến so với thời gian trước, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn việc cho học sinh trở lại trường học, vì vậy, Hà Nội đã đưa ra những điều chỉnh cho kế hoạch này.