• Truyền tải an toàn nguồn năng lượng tái tạo

    09:17 | 08/09/2021

    Truyền tải điện Quảng Trị đã và đang nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao nhằm truyền tải an toàn công suất nguồn năng lượng tái tạo từ những dự án điện gió phía Tây tỉnh Quảng Trị lên hệ thống điện quốc gia.

  • Cuối năm 2020 sẽ đưa vào vận hành đường dây, trạm biến áp Đông Hà - Lao Bảo

    10:51 | 28/09/2020

    Khi đưa vào vận hành, tuyến đường dây 220kV Đông Hà – Lao Bảo và trạm biến áp (TBA) 220kV Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) có vai trò quan trong việc giải tỏa toàn bộ nguồn năng lượng tái tạo của các nhà máy điện gió, điện mặt trời tại khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị; đảm bảo cung cấp điện nhằm phục vụ...