• Đảm bảo nguồn năng lượng cho phục hồi kinh tế

    21:43 | 27/11/2021

    Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số đơn vị vừa phối hợp tổ chức diễn đàn “Năng lượng cho phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19” tại Hà Nội.

  • Phát động Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng

    12:17 | 23/08/2021

    Ngày 23/8, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức Lễ phát động “Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng năm 2021, Giải thưởng Hiệu suất năng...