• Tọa đàm về tiết kiệm năng lượng trong mùa nắng nóng 2022

    14:38 | 17/05/2022

    Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng quốc gia - Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm “Tiết kiệm năng lượng - Giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng 2022”.