• Hợp tác phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

    10:06 | 07/05/2024

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Công ty Công nghệ sinh học Corteva - thành viên của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) trong phát triển ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng nông sản Việt.