• Tháng phòng chống cháy nổ 2020

    09:17 | 26/09/2020

    Chiều ngày 25/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam cùng Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) triển khai họp thông tin chương trình “Tháng phòng chống cháy nổ 2020”.