• Chuyển đổi số trong phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe

    11:13 | 30/12/2020

    Chuyển đổi số trong y tế hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin y tế để sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, suốt đời.

  • Chuyển đổi số trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

    15:49 | 27/11/2020

    Ngày 26/11, tại Hội nghị Xây dựng Chương trình chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã xác định chuyển đổi số ngành VHTTDL là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới.