TPHCM thực hiện chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng

Thứ tư, 24/4/2024 | 15:04 GMT+7
UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 23/4/2024 về thực hiện chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024 - 2025.

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu trong giai đoạn 2024 – 2025 phát triển tối thiểu 68ha công viên công cộng, tối thiểu 4ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đề hoàn thành mục tiêu đề ra, Kế hoạch nêu 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Thứ nhất là phát triển công viên, mảng xanh: đầu tư xây dựng công viên, mảng xanh công cộng; đầu tư xây dựng, bàn giao quản lý công viên, cây xanh trong các dự án phát triển nhà ở. Rà soát, thu hồi việc sử dụng, cho thuê đất công được quy hoạch là đất công viên để đầu tư xây dựng; gia tăng quỹ đất công viên công cộng.

Thứ hai là phát triển, chỉnh trang hệ thống cây xanh đường phố: xây dựng cơ sở dữ liệu cây xanh đang quản lý trên địa bàn; quy hoạch hoặc định hướng nhóm, chủng loài cây trồng trên các tuyến đường trên địa bàn TPHCM. Xây dựng kế hoạch chỉnh trang hệ thống cây xanh đường phố; trồng mới và cải tạo cây xanh đô thị.

TPHCM thực hiện chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024 - 2025. (Ảnh minh họa)

Thứ ba là nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công viên, cây xanh: xác định, thiết lập ranh mốc, số hóa các công viên công cộng. Xây dựng bộ tiêu chuẩn, cơ cấu sử dụng đất trong các loại công viên. Hướng dẫn thực hiện lập, lập và phê duyệt phương án sử dụng tổng mặt bằng và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với từng công viên công cộng tập trung. Quy trình, định mức công tác quản lý, chăm sóc công viên, mảng xanh theo cấp độ. Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư công viên tại các địa phương có quỹ đất quy hoạch xây dựng công viên cây xanh lớn.

Thứ tư là nghiên cứu, hợp tác phát triển: phối hợp cùng các đơn vị trong và ngoài nước để nghiên cứu đề tài, chương trình hợp tác, đào tạo, tận dụng tối đa nguồn lực, kinh nghiệm để phát triển lĩnh vực công viên cây xanh TPHCM.

UBND TPHCM giao Giám đốc các Sở, ban, ngành, các cơ quan trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể, đạt hiệu quả, kết quả theo yêu cầu.

UBND TPHCM cũng giao Sở Xây dựng là đầu mối tổng hợp, đôn đốc các đơn vị thực hiện và báo cáo UBND thành phố định kỳ hàng năm công tác triển khai thực hiện của các đơn vị.

Nhã Quyên