• Hà Nội thông qua danh mục gần 2.500 dự án thu hồi đất trong năm 2022

    11:25 | 14/12/2021

    Trong tuần qua, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua danh mục 2.497 dự án thu hồi đất; 717 công trình, dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa trong năm 2022 và Nghị quyết về quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành.