• EVN tiếp tục sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025

    08:50 | 06/02/2020

    HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới đây đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-HĐTV ngày 30/1/2020 về việc thành lập tổ công tác nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025.