• Giá vật liệu xây dựng trong nước tiếp tục tăng

    18:34 | 22/09/2021

    Theo khảo sát thị trường thì giá vật liệu xây dựng đã tăng 25% so với giá đầu năm. Bởi do ảnh hưởng dịch Covid -19, nhiều nhà chuyên môn dự báo rằng nếu không kìm hãm đà tăng của giá các vật tư đầu vào thì khả năng bất động sản sẽ thiết lập mặt bằng giá mới, ảnh hưởng đến người mua nhà.