• Tập trung gỡ vướng về đất đai để thực hiện các dự án bất động sản

  15:23 | 02/04/2023

  Thủ tướng Chính phủ vừa đưa ra chỉ thị về tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản.

 • Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất

  16:30 | 17/03/2023

  Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước...

 • Thí điểm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy mô dưới 500ha tại Khánh Hòa

  16:45 | 25/02/2023

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 6/2023/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 quy định thí điểm về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô dưới 500ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND tỉnh Khánh Hòa.

 • Lâm Đồng tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa

  10:57 | 03/06/2021

  Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa đất trên địa bàn tỉnh đến khi có ý kiến chỉ đạo tiếp theo của UBND tỉnh (trừ trường hợp hồ sơ tách thửa do tặng, cho trong gia đình).