• Đề án quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030

    08:17 | 13/10/2021

    Bộ Công Thương vừa có Tờ trình gửi Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Bộ Công Thương, hệ thống điện Việt Nam có quy mô đứng thứ hai Đông Nam Á và thứ 23 trên thế giới.