• Phát triển thị trường năng lượng sinh học bền vững

    11:29 | 01/05/2020

    Dự án Bảo vệ Khí hậu thông qua phát triển thị trường năng lượng sinh học bền vững ở Việt Nam (BEM) nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển bền vững các nguồn tài nguyên sinh khối để sản xuất nhiệt và điện.

  • GIZ: Tăng giá điện sinh khối, bước tiến trong phát triển năng lượng tái tạo

    15:37 | 13/03/2020

    Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ đánh giá cao những sửa đổi và điều chỉnh của Chính phủ Việt Nam đối với điện sinh khối. Đây là nền tảng quan trọng để Chính phủ Việt Nam thu hút hơn nữa đầu tư vào lĩnh vực điện sinh khối, nhằm tiến tới đạt được mục tiêu của mà Quy hoạch điện VII điều chỉnh.