• Phát triển kinh tế carbon thấp, giảm phát thải từ định giá carbon

    09:36 | 05/10/2022

    Định giá carbon là làm cho các hoạt động phát thải khí nhà kính trở nên đắt đỏ hơn thông qua việc áp chi phí cho mỗi tấn CO2 tương đương thải ra khí quyển. Doanh thu từ việc tính phí phát thải sẽ được sử dụng để thúc đẩy các công nghệ sạch hơn, hỗ trợ cho nhóm dễ bị tổn thương và phát triển kinh tế...