• Đổi mới sáng tạo hướng kinh tế tuần hoàn và bền vững

    17:33 | 12/02/2022

    Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa phối hợp với các trường đại học đối tác trong và ngoài nước tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế Hanoi Geoengineering 2022 “Đổi mới sáng tạo khoa học trái đất, kinh tế tuần hoàn và tính bền vững”.