Sức khỏe

Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, dược phẩm

Thứ năm, 20/7/2023 | 18:09 GMT+7
Cần những cách tiếp cận mới trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực y tế, dược phẩm trước xu hướng tập trung vào đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm lâm sàng, chuyển giao công nghệ.

Ngày 20/7, hơn 200 đại biểu đến từ các Bộ, ngành, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự hội thảo “Triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW: Tiếp cận mới trong phát triển ngành y dược”.

Tại hội thảo, các chuyên gia cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến chuyên môn về những xu hướng lớn, những tiềm năng, lợi thế mới cũng như ưu tiên mà Việt Nam nên đặt ra nhằm gia tăng cơ hội vượt lên trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực y tế; những vấn đề đặt ra trong việc bổ sung hoàn thiện khung khổ pháp lý, chính sách để theo kịp các xu hướng đầu tư lớn trên toàn cầu trong ngành y dược…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận vai trò của Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đối với sự phát triển bền vững của ngành công nghệ sinh học và dược phẩm.

Đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực y tế, dược phẩm 

Ngành y tế Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn phát triển và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, ngành vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, như sự gia tăng các bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm, quá tải bệnh viện, già hóa dân số, chất lượng dịch vụ y tế còn chênh lệch giữa các vùng, miền, các tuyến y tế…. Điều này đòi hỏi sự đổi mới, tăng cường hợp tác từ các bên liên quan để đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

Hiện nay, xu hướng đầu tư vào lĩnh vực y dược đã có nhiều thay đổi theo hướng tập trung vào đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm lâm sàng, chuyển giao công nghệ... Do đó, cần những cách tiếp cận mới trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực y tế, dược phẩm để thu hút tốt nguồn lực, công nghệ, góp phần thực hiện mục tiêu chung của đất nước là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, mặc dù đã ban hành nhiều cơ chế ưu đãi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực dược phẩm, tuy nhiên kết quả vẫn chưa đạt được kỳ vọng như mong muốn.

Việt Nam mong muốn phát triển ngành dược theo hướng phát triển sản phẩm mới, thuốc biệt dược và thuốc phát minh; nhận được chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất dược. Do vậy, lãnh đạo Bộ đề nghị các chuyên gia, cùng các cơ quan Chính phủ, cơ quan Quốc hội đóng góp ý kiến để có thể khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động đầu tư trong nước và nước ngoài, sớm hiện thực hóa những mục tiêu trên.

Cụ thể, Thứ trưởng mong muốn các đại biểu nghiên cứu, trao đổi thật thấu đáo các giải pháp để Việt Nam có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng dược phẩm và dịch vụ y tế; mong muốn nhận được sự chuyển giao công nghệ vào quá trình sản xuất thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế…

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ, gần đây có một số tập đoàn dược lớn trên thế giới mong muốn phát triển một khu công nghiệp chuyên biệt cho ngành dược tại Việt Nam và đã có tập đoàn manh nha ý tưởng đầu tư dự án tương tự. Đây là một tín hiệu rất tốt bởi nếu chúng ta hình thành được các cụm, khu công nghiệp tập trung sản xuất dược phẩm thì sẽ là cơ sở để thu hút đầu tư vào phát triển ngành công nghiệp dược và tiến tới đưa Việt Nam trở thành trung tâm của khu vực về sản xuất dược phẩm. Trên tinh thần đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp về tính khả thi của các dự án này và kiến nghị những cơ chế, chính sách để hiện thực hóa ý tưởng này...

Gia Bách