• Du lịch Trà Vinh ứng dụng công nghệ số trong phát triển

    16:00 | 15/08/2022

    Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đã tổ chức hội thảo giới thiệu giải pháp công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa và du lịch tỉnh Trà Vinh.